Акта и обрасци 2017/2018

Пропозиције такмичења РСС – 2017

Правилник о рукометним такмичењима РСС – 2017

Правилник о организацији и одигравању утакмица – 2017

Упутство о спортским објектима – 2017

Упутство за попуњавање записника – 2017

Правилник о лиценцирању – 2017

Правилник о дозволи за сезону – 2017

Правилник о дозволи за рад

Правилник о безбедности на спортским приредбама РСС

Даљинар за сезону 2017-18

Одлука о висини трошкова службених лица – 2017

Дисциплински правилник РСС – 2017

Допис клубовима ДРЛ Исток – сезона 2017-18

Допис службеним лицима ДРЛ Исток – сезона 2017-18

01 – Извештај спортски објекат

02 – Захтев за издавање лиценци

03 – Записник са рукометне утакмице

04 – Организациони тим утакмице

05 – Састав екипе

06 – Пријава за покретање дисциплинског поступка

07 – Изјава – сведочење

08 – Изјава – одбрана

09 – Најава приговора

10 – Мишљење о суђењу

11 – Извештај делегата

12 – Искључени играчи

13 – Повређени играчи